მთავარი Tags Usasyidlo kvebis dabegvra

Tag: usasyidlo kvebis dabegvra

- სასამართლო პრაქტიკა -
Dimitri Gagoshidze

რეკომენდირებული ვიდეოები და სტატიები

კომენტარი N3-1: სადამფუძნებლო შეთანხმება და მისი შევსების წესი

0
კომპანიებმა სადამფუძნებლო შეთანხმება (სადამფუძნებლო დოკუმენტები) "მეწარმეთა შესახებ" კანონის ახალ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში 2025 წლის 1 აპრილამდე უნდა მოიყვანონ. აღნიშნულ ვადაში ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომპანიის რეგისტრაცია...

პოპულარული ვიდეოები