ვიდეო კომენტარები

მთავარი ვიდეო კომენტარები
- სასამართლო პრაქტიკა -
Dimitri Gagoshidze

რეკომენდირებული ვიდეოები და სტატიები

კომენტარი N2-1: განთავსებული კაპიტალი და მისი ფინანსური/საგადასახადო აღრიცხვა

0
გამარჯობა! TaxInfo-ს მე-2 გამოცემის პირველ ვიდეო კომენტარში განვმარტავთ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში განთავსებული  (იგივე -საწესდებო) კაპიტალის საგადასახადო და ფინანსური აღრიცხვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. კომენტარში მოხდება მეწარმეთა შესახებ კანონის ...

პოპულარული ვიდეოები