(+995) 558 929 929
22:26 ოთხშაბათი, 05 აგვისტო
გამოცემა N3: (01.12.2013 - 31.12.2013)
ფილტრი     რიგი     ჩვენება # 
ელემენტის სათაური
სტატია N3/7 შეზღუდული პასუხისმგებლობისა და სააქციო საზოგადოებებში შუალედური მოგების დივიდენდად განაწილება დასაშვებია!
სტატია N3/6 რა შემთხვევაში ექვემდებარება პირგასამტეხლოს თანხები დღგ–ის დასაბეგრი ოპერაციის თანხაში ჩართვას?
სტატია N3/5 რატომ არ დაბეგრა ევროპის სასამართლომ ქუჩის მუსიკოსი დღგ–ით?! (C-16/93 “Tolsma”)
სტატია N3/4 სტუმრებისთვის გამართულ წვეულებაზე დაქირავებული პირების დასწრება სახელფასო სარგებლად არ ჩაითვლება!
სტატია N3/3 საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები და დამატებები შევიდა!
სტატია N3/2 საგადახადო ორგანოს მიერ გამოვლენილი დანაკლისი საქონლის მიწოდებად არ განიხილება!
სტატია 3/1 იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებებზე განხორციელებული რემონტის ხარჯი გამოქვითვას არ ექვემდებარება!
 
<< პირველი < წინა 1 შემდეგი > ბოლო >>
შედეგები 1 - 7 - სულ 7

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT