მთავარი შრომითი ხელშეკრულება

შრომითი ხელშეკრულება

>> შრომითი ხელშეკრულება / ზოგადი ფორმა / (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> შრომითი ხელშეკრულება (მოკლე ფორმა) (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> შრომითი ხელშეკრულება / ანაზღაურება ფიქსირებული ხელფასი / (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> შრომითი ხელშეკრულება / ანაზღაურება გამომუშავებით/ (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> შრომის შინა განაწესი / მოკლე ფორმა / (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> შრომის შინაგანაწესი / საოფისე სამუშაო (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> შრომის შინაგანაწესი / მშენებლობა / (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> სამუშაო აღწერილობა (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)