მთავარი ავანსის დაწყვილების აქტი

ავანსის დაწყვილების აქტი

>> ავანსის დაწყვილების აქტი – შედარების აქტი (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> შედარების აქტი / ავანსის ანგარიშ-ფაქტურების დაწყვილებაზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

<< დაბრუნება სარჩევში