სტატიები

მთავარი სტატიები
- სასამართლო პრაქტიკა -
Dimitri Gagoshidze

რეკომენდირებული ვიდეოები და სტატიები

#C-215/94 (Mohr) გადაწყვეტილება: სახელმწიფოსგან მიღებული სუბსიდია / კომპენსაციის დღგ-ით დაბეგვრა

0
დღეს ჩვენ განვიხილავთ მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს 1996 წლის 29 თებერვლის #C-215/94 (Mohr) გადაწყვეტილებას. გაცნობებთ, რომ საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და გადაწყვეტილება შემოკლებული და ინტეპრეტირებულია TaxInfo-ს მიერ...

პოპულარული ვიდეოები