(+995) 558 929 929
06:59 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი მთავარი სტატია N17/3: საგადასახადო ზედმეტობის ერთი ბარათიდან მეორეზე გადატანა უფასო გახდა
სტატია N17/3: საგადასახადო ზედმეტობის ერთი ბარათიდან მეორეზე გადატანა უფასო გახდა

2015 წლის 9 მარტიდან ამოქმედებული საკანონმდებლო ცვლილებებით ზედმეტად გადახდილი თანხის გადატანა ერთი გადასახადის სახიდან მეორე გადასახადის ანგარიშზე უფასო გახდა.

ხსენებულ ცვლილებებამდე, 5000 ლარამდე თანხის გადატანის საფასური ერთი გადასახადის სახეობიდან მეორე გადასახადში შეადგენდა - 50 ლარს, 1 000 000 ლარამდე თანხის გადატანის საფასური – 200 ლარს, ხოლო 1 000 000 ლარზე მეტი თანხის გადატანის საფასური შეადგენდა - 1 000 ლარს.

თანდართულ ფაილში იხილეთ სრულად სსიპ შემოსავლების სამსახურის მომსახურების საფასურები სახეობების მიხედვით – 30.03.2010 N96 მთავრობის დადგენილება. Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT