(+995) 558 929 929
05:34 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი კომენტარები / მანუალები საგადასახადო კოდექსის კომენტარები
საგადასახადო კოდექსის კომენტარები
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე - 8 მუხლის კომენტარი
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-9 მუხლის კომენტარი
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 112 - ე მუხლის კომენტარი
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 113 - ე მუხლის კომენტარი
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 115 - ე მუხლის კომენტარი
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 119 - ე მუხლის კომენტარი
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134(11)-ე მუხლის კომენტარი
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 144 - ე მუხლის კომენტარი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 153-ე მუხლის მე-5 ნაწილისა და 154-ე მუხლის მე-4 ნაწილის კომენტარი
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 157- ე მუხლის კომენტარი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 161-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა.ბ.ა“ ქვეპუნქტის კომენტარი
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 161-ე მუხლის მე-6 ნაწილის კომენტარი

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტის კომენტარი

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 174- ე მუხლის მე-7 ნაწილის კომენტარი
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 176 -ე მუხლის კომენტარი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 190-ე მუხლის პირველი ნაწილის კომენტარი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206 -ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის კომენტარი

 

 Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT