(+995) 558 929 929
06:18 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი TAXINFO მომსახურების სახეები აუდიტორული მომსახურება
აუდიტორული მომსახურება

 

მომსახურების პაკეტი – „საგადასახადო აუდიტი“

            მოიცავს:

         დამკვეთის განვლილი პერიოდის საგადასახადო აუდიტს (მომსახურებამ შეიძლება მოიცვას როგორც კონკრეტული გადასახადების სახეები, ასევე სრულად ყველა გადასახადის სახე)


 

 

მომსახურების პაკეტი – „ფინანსური აუდიტი“

            მოიცავს:

         დამკვეთის ფინანსურ აუდიტს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად


 

 

მომსახურების პაკეტი – „სრული მიმდინარე საგადასახადო აუდიტი“

                მოიცავს

         დამკვეთის რეგულარულ საგადასახადო კონსალტინგს მიმდინარე ეკონომიკურ საქმიანობის პროცესში (დეკლარირებული გადასახადების სისწორის შემოწმების ჩათვლით)


 

 

მომსახურების პაკეტი – „მიმდინარე, ელექტრონული საგადასახადო კონსალტინგი“

            მოიცავს

         დამკვეთის თემატურ კონსალტინგს მიმდინარე ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით ელექტრონული ფორმით (დეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულების სისწორის შემოწმების გარეშე)


 

 

მომსახურების პაკეტი – „ქონების შეფასება“

            მოიცავს:

         ყველა სახის (მატერიალური და/ან არამატერიალური) ქონების შეფასებას
Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT