(+995) 558 929 929
06:54 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი TAXINFO მომსახურების სახეები იურიდიული მომსახურება
იურიდიული მომსახურება

მომსახურების პაკეტი – „საგადასახადო დავა“

            მოიცავს:

         საგადასახადო დავის ფარგლებში დამკვეთის ინტერესების დაცვასა და წარმოდგენას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემასა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში (ყველა ინსტანციის სასამართლოში)


 

მომსახურების პაკეტი – „სამეწარმეო/სამოქალაქო დავა“

            მოიცავს:

         სამოქალაქო/სამეწარმეო დავის ფარგლებში დამკვეთისს ინტერესების დაცვასა და წარმოდგენას საქართველოს საერთო სასამართლოებსა (ყველა ინსტანციის სასამართლოში) და კერძო არბიტრაჟებში


 

მომსახურების პაკეტი – „მიმდინარე იურიდიული მომსახურება“

            მოიცავს:

         დამკვეთის კონსულტირებას მიმდინარე ეკონომიკური საქმიანობასთან დაკავშირებულ იურიდიულ (მ.შ. საგადასახადო–იურიდიულ) საკითხებში (დავის მომსახურების გარდა)


 

მომსახურების პაკეტი – „საზოგადოების რეგისტრაცია საქართველოში“

            მოიცავს:

         (სამეწარმეო ან არასამეწარმეო) პირის რეგისტრაციას საქართველოში და ამ მომსახურებასთან დაკავშირებულ ყველა ტიპის ქმედებას. ნებართვას/ლიცენზირებას ან/და სტატუსის მიღებას (სპეციალური სავაჭრო კომპანიის, სპეციალური სავაჭრო ზონის, ტურისტული საწარმოს და ა.შ.) დაქვემდებარებული საქმიანობის შემთხვევაში (ნებართვის/ლიცენზიის/სტატუსის მისაღებად საჭირო) ადმინისტრაციულ წარმოების პროცესში პირის წარმოდგენას


 

მომსახურების პაკეტი – „კომპანიის რეგისტრაცია დუბაის/ჰონგ–კონგის/სინგაპურის ეკონომიკურ ზონაში“

            მოიცავას:

         დამკვეთის კონსულტირებას დუბაის, ჰონგ–კონგისა და სინგაპურის საგადასახადო იურისდიქციებისა და ბიზნეს სამართლის რეგულაციების (სამეწარმეო და შრომის სამართალში და ა.შ.) შესახებ, ასევე კომპანიის რეგისტრაციას შესაბამის იურისდიქციაში


 

მომსახურების პაკეტი – „კომპანიის რეგისტრაცია ევროკავშირის ქვეყანაში“

            მოიცავს:

         დამკვეთის კონსულტირებას ევროკავშირის შესაბამისი ქვეყნის საგადასახადო და ბიზნეს სამართლის რეგულაციების (სამეწარმეო და შრომის სამართალში და ა.შ.) შესახებ, ასევე კომპანიის რეგისტრაციას ამ ქვეყანაში
Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT