(+995) 558 929 929
06:03 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო კოდექსი ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში
ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში
28/06/2019 - საქართველოს კანონი - 4906-IIს - ვებგვერდი, 04/07/2019   
25/06/2019 - საქართველოს კანონი - 4854-IIს - ვებგვერდი, 02/07/2019   
29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4616-IIს - ვებგვერდი, 30/05/2019   
08/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4599-რს - ვებგვერდი, 08/05/2019   
27/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4225-რს - ვებგვერდი, 31/12/2018   
27/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4260-რს - ვებგვერდი, 29/12/2018   
30/11/2018 - საქართველოს კანონი - 3778-Iს - ვებგვერდი, 12/12/2018   
31/10/2018 - საქართველოს კანონი - 3600-Iს - ვებგვერდი, 21/11/2018   
20/09/2018 - საქართველოს კანონი - 3440-Iს - ვებგვერდი, 05/10/2018   
05/09/2018 - საქართველოს კანონი - 3383-Iს - ვებგვერდი, 24/09/2018   
21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3279-რს - ვებგვერდი, 09/08/2018    
21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3308-რს - ვებგვერდი, 06/08/2018   
21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3263-რს - ვებგვერდი, 01/08/2018   
05/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3109-რს - ვებგვერდი, 11/07/2018   
03/07/2018 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/2/671 - ვებგვერდი, 11/07/2018   
27/06/2018 - საქართველოს კანონი - 2640-IIს - ვებგვერდი, 06/07/2018   
27/06/2018 - საქართველოს კანონი - 2607-IIს - ვებგვერდი, 06/07/2018   
06/06/2018 - საქართველოს კანონი - 2476-რს - ვებგვერდი, 21/06/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას   
30/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2392-IIს - ვებგვერდი, 12/06/2018   
30/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2391-IIს - ვებგვერდი, 12/06/2018   
04/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2327-IIს - ვებგვერდი, 11/05/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას   
23/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1898-რს - ვებგვერდი, 11/01/2018   
28/12/2017 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/8/734 - ვებგვერდი, 09/01/2018   
28/12/2017 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/7/667 - ვებგვერდი, 09/01/2018   
23/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1935-რს - ვებგვერდი, 29/12/2017 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას   
07/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1701-რს - ვებგვერდი, 14/12/2017  
15/11/2017 - საქართველოს კანონი - 1378-Iს - ვებგვერდი, 17/11/2017   
30/06/2017 - საქართველოს კანონი - 1182-IIს - ვებგვერდი, 13/07/2017 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას   
17/05/2017 - საქართველოს კანონი - 854-IIს - ვებგვერდი, 02/06/2017  
17/05/2017 - საქართველოს კანონი - 850-IIს - ვებგვერდი, 02/06/2017  
21/04/2017 - საქართველოს კანონი - 649-IIს - ვებგვერდი, 10/05/2017               
23/03/2017 - საქართველოს კანონი - 499-IIს - ვებგვერდი, 27/03/2017                         
22/12/2016 - საქართველოს კანონი - 196-რს - ვებგვერდი, 29/12/2016  
22/12/2016 - საქართველოს კანონი - 195-რს - ვებგვერდი, 29/12/2016   
16/12/2016 - საქართველოს კანონი - 97-Iს - ვებგვერდი, 23/12/2016   
01/12/2016 - საქართველოს კანონი - 57-Iს - ვებგვერდი, 15/12/2016   
22/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5503-IIს - ვებგვერდი, 12/07/2016  
22/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5491-IIს - ვებგვერდი, 29/06/2016  
22/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5445-IIს - ვებგვერდი, 29/06/2016  
08/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5387-IIს - ვებგვერდი, 24/06/2016  
08/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5372-IIს - ვებგვერდი, 24/06/2016  
08/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5406-IIს - ვებგვერდი, 17/06/2016  
08/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5382-IIს - ვებგვერდი, 17/06/2016  
27/05/2016 - საქართველოს კანონი - 5144-IIს - ვებგვერდი, 04/06/2016 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას   
13/05/2016 - საქართველოს კანონი - 5092-IIს - ვებგვერდი, 01/06/2016 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას   
13/04/2016 - საქართველოს კანონი - 4958-IIს - ვებგვერდი, 26/04/2016   
13/04/2016 - საქართველოს კანონი - 4941-IIს - ვებგვერდი, 19/04/2016   
04/03/2016 - საქართველოს კანონი - 4842-IIს - ვებგვერდი, 09/03/2016   
24/12/2015 - საქართველოს კანონი - 4720-რს - ვებგვერდი, 29/12/2015   
18/12/2015 - საქართველოს კანონი - 4680-რს - ვებგვერდი, 29/12/2015   
16/12/2015 - საქართველოს კანონი - 4647-რს - ვებგვერდი, 25/12/2015  
11/12/2015 - საქართველოს კანონი - 4615-Iს - ვებგვერდი, 22/12/2015  
10/12/2015 - საქართველოს კანონი - 4611-Iს - ვებგვერდი, 22/12/2015  
11/11/2015 - საქართველოს კანონი - 4493-Iს - ვებგვერდი, 24/11/2015    
28/10/2015 - საქართველოს კანონი - 4458-Iს - ვებგვერდი, 11/11/2015   
27/10/2015 - საქართველოს კანონი - 4368-Iს - ვებგვერდი, 11/11/2015   
22/07/2015 - საქართველოს კანონი - 4088-რს - ვებგვერდი, 04/08/2015  
22/07/2015 - საქართველოს კანონი - 4092-რს - ვებგვერდი, 31/07/2015  
17/07/2015 - საქართველოს კანონი - 4065-რს - ვებგვერდი, 29/07/2015  
16/07/2015 - საქართველოს კანონი - 4037-რს - ვებგვერდი, 28/07/2015 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
08/07/2015 - საქართველოს კანონი - 3942-რს - ვებგვერდი, 15/07/2015  
29/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3673-IIს - ვებგვერდი, 04/06/2015  
28/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3613-IIს - ვებგვერდი, 04/06/2015  
01/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3530-IIს - ვებგვერდი, 18/05/2015  
01/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3581-IIს - ვებგვერდი, 15/05/2015  
01/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3583-IIს - ვებგვერდი, 15/05/2015 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
20/03/2015 - საქართველოს კანონი - 3349-IIს - ვებგვერდი, 31/03/2015   
20/03/2015 - საქართველოს კანონი - 3407-IIს - ვებგვერდი, 26/03/2015 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
26/12/2014 - საქართველოს კანონი - 3015-რს - ვებგვერდი, 30/12/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
12/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2946-Iს - ვებგვერდი, 24/12/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
12/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2938-Iს - ვებგვერდი, 24/12/2014  
12/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2953-Iს - ვებგვერდი, 23/12/2014  
12/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2952-Iს - ვებგვერდი, 23/12/2014  
12/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2950-Iს - ვებგვერდი, 23/12/2014  
12/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2949-Iს - ვებგვერდი, 23/12/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
11/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2874-Iს - ვებგვერდი, 23/12/2014  
26/07/2014 - საქართველოს კანონი - 2540-რს - ვებგვერდი, 06/08/2014  
29/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2466-IIს - ვებგვერდი, 02/06/2014  
02/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2368-IIს - ვებგვერდი, 16/05/2014  
04/04/2014 - საქართველოს კანონი - 2183-IIს - ვებგვერდი, 08/04/2014  
21/03/2014 - საქართველოს კანონი - 2160-IIს - ვებგვერდი, 27/03/2014  
27/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1901-რს - ვებგვერდი, 30/12/2013  
27/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1898-რს - ვებგვერდი, 30/12/2013  
27/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1897-რს - ვებგვერდი, 30/12/2013  
26/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1886-რს - ვებგვერდი, 30/12/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
26/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1873-რს - ვებგვერდი, 28/12/2013  
20/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1588-რს - ვებგვერდი, 03/12/2013  
20/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1583-რს - ვებგვერდი, 03/12/2013  
04/10/2013 - საქართველოს კანონი - 1447-Iს - ვებგვერდი, 16/10/2013  
06/09/2013 - საქართველოს კანონი - 1046-Iს - ვებგვერდი, 23/09/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
30/07/2013 - საქართველოს კანონი - 906-რს - ვებგვერდი, 20/08/2013  
12/07/2013 - საქართველოს კანონი - 817-რს - ვებგვერდი, 05/08/2013  
28/06/2013 - საქართველოს კანონი - 800-IIს - ვებგვერდი, 15/07/2013  
28/06/2013 - საქართველოს კანონი - 784-IIს - ვებგვერდი, 28/06/2013  
25/03/2013 - საქართველოს კანონი - 491-რს - ვებგვერდი, 05/04/2013  
28/12/2012 - საქართველოს კანონი - 189-რს - ვებგვერდი, 29/12/2012  
20/12/2012 - საქართველოს კანონი - 118-Iს - ვებგვერდი, 29/12/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
22/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6547-Iს - ვებგვერდი, 04/07/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
19/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6502-Iს - ვებგვერდი, 02/07/2012  
22/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6550-Iს - ვებგვერდი, 29/06/2012  
12/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6444-რს - ვებგვერდი, 25/06/2012  
12/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6446-რს - ვებგვერდი, 25/06/2012  
12/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6439-რს - ვებგვერდი, 22/06/2012  
05/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6395-Iს - ვებგვერდი, 19/06/2012  
25/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6317-Iს - ვებგვერდი, 19/06/2012  
25/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6312-Iს - ვებგვერდი, 12/06/2012  
25/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6330-Iს - ვებგვერდი, 08/06/2012  
15/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6212-რს - ვებგვერდი, 29/05/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
15/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6176-რს - ვებგვერდი, 29/05/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
15/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6211-რს - ვებგვერდი, 29/05/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
08/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6145-Iს - ვებგვერდი, 17/05/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
10/04/2012 - საქართველოს კანონი - 6015-Iს - ვებგვერდი, 30/04/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
24/04/2012 - საქართველოს კანონი - 6053-Iს - ვებგვერდი, 27/04/2012  
30/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5978-Iს - ვებგვერდი, 19/04/2012  
30/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5976-Iს - ვებგვერდი, 19/04/2012  
27/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5942-Iს - ვებგვერდი, 12/04/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
13/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5791-Iს - ვებგვერდი, 23/03/2012  
16/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5910-Iს - ვებგვერდი, 19/03/2012  
27/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5649-რს - ვებგვერდი, 09/01/2012  
20/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5556-რს - ვებგვერდი, 30/12/2011 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
20/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5582 - ვებგვერდი, 111228078, 28/12/2011 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
20/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5557 - ვებგვერდი, 111228054, 28/12/2011  
09/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5452-IIს - ვებგვერდი, 111222019, 22/12/2011  
06/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5372-IIს - ვებგვერდი, 111220011, 20/12/2011  
06/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5371-IIს - ვებგვერდი, 111220010, 20/12/2011  
08/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5202-IIს - ვებგვერდი, 111122011, 22/11/2011 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
28/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5169-IIს - ვებგვერდი, 111111014, 11/11/2011  
28/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5173-IIს - ვებგვერდი, 111107011, 07/11/2011  
13/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5137-IIს - ვებგვერდი, 111031032, 31/10/2011  
13/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5118-IIს - ვებგვერდი, 111031028, 31/10/2011  
13/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5120-IIს - ვებგვერდი, 111019019, 19/10/2011  
01/07/2011 - საქართველოს კანონი - 4998-რს - ვებგვერდი, 110715031, 15/07/2011  
24/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4961-რს - ვებგვერდი, 110706019, 06/07/2011  
24/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4963-რს - ვებგვერდი, 110630022, 30/06/2011 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
24/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4935-რს - ვებგვერდი, 110630020, 30/06/2011 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
14/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4754-Iს - ვებგვერდი, 110628015, 28/06/2011  
31/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4720-Iს - ვებგვერდი, 110610086, 10/06/2011  
20/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4706-Iს - ვებგვერდი, 110601033, 01/06/2011  
20/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4705-Iს - ვებგვერდი, 110601032, 01/06/2011  
19/04/2011 - საქართველოს კანონი - 4547-Iს - ვებგვერდი, 110505014, 05/05/2011  
19/04/2011 - საქართველოს კანონი - 4549-Iს - ვებგვერდი, 110502030, 02/05/2011  
22/03/2011 - საქართველოს კანონი - 4470-Iს - ვებგვერდი, 110401014, 01/04/2011  
22/02/2011 - საქართველოს კანონი - 4206-Iს - ვებგვერდი, 110310027, 10/03/2011  
17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4142-რს - სსმ, 76, 29/12/2010  
17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4114-რს - სსმ, 76, 29/12/2010 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას  
15/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4061-რს - სსმ, 75, 27/12/2010  
10/12/2010 - საქართველოს კანონი - 3968-IIს - სსმ, 74, 24/12/2010  
10/12/2010 - საქართველოს კანონი - 3969-IIს - სსმ, 72, 22/12/2010  
07/12/2010 - საქართველოს კანონი - 3882-IIს - სსმ, 72, 22/12/2010  
07/12/2010 - საქართველოს კანონი - 3880-IIს - სსმ, 69, 15/12/2010  

 Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT