(+995) 558 929 929
12:20 ორშაბათი, 13 ივლისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N12/3 დაქირავებული პირის მიერ მიღებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N12: (01.09.2014 - 30.09.2014)
საწარმოს (დამქირავებელი) მიერ მომსახურების გამწევისათვის იმ მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT