(+995) 558 929 929
03:30 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N12/2 „სავარაუდო დარიცხვა“ – იურიდიულად უსაფუძვლო ინსტიტუტი?!
გამოცემა N12: (01.09.2014 - 30.09.2014)
საგადასახადო ორგანო გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე იმ გადასახადების ნაწილში, რომელთა გადახდის ვადა წინ
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT