(+995) 558 929 929
06:56 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N11/1 იზღუდება თუ არა გაცემული პრემიის გამოქვითვა?
გამოცემა N11: (01.08.2014 - 31.08.2014)
საწარმოს მიერ დაქირავებულ პირებზე გაცემული პრემიის თანხების გამოქვითვებში ჩართვა შეზღუდვას (ლიმიტირებას არ ექვემდებარება)
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT