(+995) 558 929 929
03:09 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N10/4 მიუღებელ ხელფასზე დაქირავებული პირის უარი საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრას ექვემდებარება!
გამოცემა N10: (01.07.2014 - 31.07.2014)
დაქირავებული პირის მიერ გაუცემელ ხელფასის მიღებაზე უარი და აღნიშნული ვალდებულების საწარმოსათვის პატიება, წარმოადგენს დაქირავებული 
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT