(+995) 558 929 929
04:23 ხუთშაბათი, 12 დეკემბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N10/3 საქონლის შეძენისას კურსთაშორის სხვაობის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N10: (01.07.2014 - 31.07.2014)
საქონლის მიწოდებისა და მისი ღირებულების გადახდის დღისათვის არსებული უცხოური ვალუტის სხვადასხვა
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT