(+995) 558 929 929
06:23 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N9/2 რა საგადასახადო ვალდებულებებს წარმოშობს ფიზიკური პირის მიერ შენობა–ნაგებობის რეალიზაცია?
გამოცემა N9: (01.06.2014 - 30.06.2014)
ფიზიკური პირის მიერ (მის საკუთრებაში არსებული) შენობა-ნაგებობის რეალიზაციისას ყურადღება უნდა
დაწვრილებით...
სტატია N2/9 უძრავი ქონების შეძენისას საწარმოს მიერ მიწისა და შენობა–ნაგებობის ღირებულება უნდა გაიმიჯნოს!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
მიწისა და მასზე დამაგრებული შენობა–ნაგებობის შეძენისას შემძენი პირის მიერ უნდა მოხდეს შეძენილი უძრავი ქონების ღირებულებიდან
დაწვრილებით...
სტატია № 1/8 საკუთარი წარმოების შენობა–ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების დაბეგვრა
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
დამატებული გადასახადის კუთხით საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებათაგან ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრინციპულ
დაწვრილებით...
სტატია № 1/7 ფიზიკურ პირის მიერ შენობა–ნაგებობის რეალიზაციისას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშება
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ფიზიკური პირის მიერ (მის საკუთრებაში არსებული) შენობა-ნაგებობის რეალიზაციისას ყურადღება უნდა მიექცეს როგორც საშემოსავლო გადასახადით,
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT