(+995) 558 929 929
10:42 ხუთშაბათი, 22 აგვისტო
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N8/4 სახელმწიფო ქონების „არამართლზომიერი“ მფლობელობა საბიუჯეტო ვალდებულებას წარმოშობს!
გამოცემა N8: (01.05.2014 - 31.05.2014)
2012 წლის 17 სექტემბრიდან ამოქმედებული საკანონმდებლო რეგულაციით, პირი, რომელიც სახელმწიფო ქონებით სარგებლობს
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT