(+995) 558 929 929
03:17 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია № 1/6 ფიზიკურ და არარეზიდენტ პირებთან დაკავშირებული ხარჯის გაწევის მომენტად ითვლება თანხის გადახდის მომენტი!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
(დარიცხვის მეთოდით ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების დროს) 2011 წლის პირველი იანვრიდან ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT