(+995) 558 929 929
06:54 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N17/3: საგადასახადო ზედმეტობის ერთი ბარათიდან მეორეზე გადატანა უფასო გახდა
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
2015 წლის 9 მარტიდან ამოქმედებული საკანონმდებლო ცვლილებებით ზედმეტად გადახდილი თანხის გადატანა ერთი გადასახადის 
დაწვრილებით...
სტატია N5/4 გადამხდელს საქონლის იმპორტისას პირადი აღრიცხვის ბარათზე არსებული ზედმეტობის გამოყენების უფლება აქვს!
გამოცემა N5: (01.02.2014 - 28.02.2014)
გადამხდელს უფლება აქვს მომავალ საგადასახადო ვალდებულებათა 
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT