(+995) 558 929 929
11:52 ორშაბათი, 13 ივლისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N5/2 როგორ დავიბრუნოთ დაუბეგრავი მინიმუმის თანხაზე გაანგარიშებული საშემოსავლო გადასახადი?
გამოცემა N5: (01.02.2014 - 28.02.2014)
ფიზიკური პირი, რომლის მიერ 2013 წელს ხელფასით სახით მიღებულმა დასაბეგრმა
დაწვრილებით...
სტატია N1/17 6 000 ლარზე ნაკლები წლიური ხელფასის მქონე პირები საშემოსავლო გადასახადს უკან დაიბრუნებენ!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
2013 წლის 1 იანვრიდან კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების შესაბამისად, თუ პირის დასაბეგრი სახელფასო შემოსავალი
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT