(+995) 558 929 929
05:24 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N8/1 დღგ–ს ახალი რეგულაცია ერთი და იგივე ოპერაციას დღგ–ით დაბეგვრის სხვადასხვა რეჟიმს უწესებს!
გამოცემა N8: (01.05.2014 - 31.05.2014)
2013 წლის ბოლოს საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებებით (ცლილების დოკუმენტი) დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად განისაზღვრა
დაწვრილებით...
სტატია N 4/12 საქონლის/მომსახურების განვადებით მიწოდებისას/გაწევისას დღგ–ს დასაბეგრი ოპერაციის თანხის განსაზღვრა
გამოცემა N4: (01.01.2014 - 31.01.2014)
პირისათვის საქონლის/მომსახურების განვადებით მიწოდების/გაწევის შემთხვევაში, თუ გარიგებაში საქონლის/მომსახურების
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT