(+995) 558 929 929
06:37 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N4/4 იჯარის, ქირის და ლიზინგის ხარჯის გამოქვითვებთან დაკავშირებული შეზღუდვები გაუქმდა!
გამოცემა N4: (01.01.2014 - 31.01.2014)
2013 წლის 30 დეკემბრამდე საწარმოს უფლება არ ქონდა ერთობლივი შემოსავლიდან გამოექვითა იმ უძრავ
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT