(+995) 558 929 929
04:39 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N4/4 იჯარის, ქირის და ლიზინგის ხარჯის გამოქვითვებთან დაკავშირებული შეზღუდვები გაუქმდა!
გამოცემა N4: (01.01.2014 - 31.01.2014)
2013 წლის 30 დეკემბრამდე საწარმოს უფლება არ ქონდა ერთობლივი შემოსავლიდან გამოექვითა იმ უძრავ
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT