(+995) 558 929 929
03:45 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N4/6 საქონელზე/მომსახურებაზე მიღებული ფასდაკლების საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N4: (01.01.2014 - 31.01.2014)
მომწოდებლისაგან მიღებული საქონელზე/მომსახურებაზე ფასდაკლების საგადასახადო აღრიცხვისას
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT