(+995) 558 929 929
06:22 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N4/8 რა შეიცვალა დღგ–ით დაბეგვრის კუთხით საგადასახადო კოდექსში?!
გამოცემა N4: (01.01.2014 - 31.01.2014)
2013 წლის ბოლოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები და დამატებები შეეხო დღგ–ით დაბეგვრის პრინციპებსაც, კერძოდ:
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT