(+995) 558 929 929
06:48 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N15/1 ფიზიკური პირის მიერ არარეზიდენტი საწარმოსაგან მიღებული დივიდენდი საქართველოში არ იბეგრებ
გამოცემა N15: (01.02.2015 - 28.02.2015)
საქართველოს რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ უცხოური (არარეზიდენტი) საწარმოსაგან აქციების/წილის ფლობის საფუძველზე მიღებული დივიდენდი 
დაწვრილებით...
სტატია N3/7 შეზღუდული პასუხისმგებლობისა და სააქციო საზოგადოებებში შუალედური მოგების დივიდენდად განაწილება დასაშვებია!
გამოცემა N3: (01.12.2013 - 31.12.2013)
მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში (მეწარმ.შეს.§8) 2008 წელს შესული ცვლილებების შესაბამისად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა
დაწვრილებით...
სტატია № 1/15 გაუნაწილებელი მოგების თანხის (ან მისი ნაწილის) საწესდებო კაპიტალში გადატანა იბეგრება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საწარმოს მიერ გაუნაწილებელი მოგების თანხის საწესდებო კაპიტალში გადატანა წარმოადგენს საწარმოს მიერ დივიდენდის
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT