(+995) 558 929 929
05:20 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N3/7 შეზღუდული პასუხისმგებლობისა და სააქციო საზოგადოებებში შუალედური მოგების დივიდენდად განაწილება დასაშვებია!
გამოცემა N3: (01.12.2013 - 31.12.2013)
მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში (მეწარმ.შეს.§8) 2008 წელს შესული ცვლილებების შესაბამისად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT