(+995) 558 929 929
04:28 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N3/4 სტუმრებისთვის გამართულ წვეულებაზე დაქირავებული პირების დასწრება სახელფასო სარგებლად არ ჩაითვლება!
გამოცემა N3: (01.12.2013 - 31.12.2013)
საგადასახადო ორგანოს პოზიციის მიხედვით (მანუალი N0602), სტუმრების მიღებასთან დაკავშირებით საწარმოს მიერ გამართულ  წვეულებაზე დაქირავებული 
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT