(+995) 558 929 929
05:47 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია № 1/2 საგარანტიო მომსახურების ხარჯი გამოიქვითება და დღგ–ით დაბეგვრას არ ექვემდებარება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საგადასახადო ორგანოს პოზიციის (სიტუაციური სახელმძღვანელო N0725)  მიხედვით ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას ექვემდებარება საგარანტიო ვალდებულების შესრულების მიზნით
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT