(+995) 558 929 929
05:47 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია 2/23 რა შემთხვევებშია დასაშვები ანგარიშსწორება უცხოური ვალუტით?
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
საქართველოს ტერიტორიაზე ლარი წარმოადგენს გადახდის ერთადერთ კანონიერ საშუალებას (ეროვნ.ბანკ.შეს.§34.2.), შესაბამისად საქართველოს
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT