(+995) 558 929 929
05:12 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N2/21 გეზ–ის მომსახურებაზე გამოწერილი შეტყობინება დღგ–ის ჩათვლის დოკუმენტს არ წარმოადგენს!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
მთავრობის დადგენილებით მოხდა იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთა განსაზღვრა, რომელთა გაწეული მომსახურების საფასური
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT