(+995) 558 929 929
04:04 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N2/19 რა სახის ეკონომიკურ დანაშაულებებს შეეხო „ამნისტიის შესახებ“ კანონი?
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
ამნისტიის შესახებ“ საქართველოს კანონით (202-რს 28.12.2012) სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან და სასჯელისაგან გათავისუფლდა
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT