(+995) 558 929 929
05:25 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N2/19 რა სახის ეკონომიკურ დანაშაულებებს შეეხო „ამნისტიის შესახებ“ კანონი?
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
ამნისტიის შესახებ“ საქართველოს კანონით (202-რს 28.12.2012) სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან და სასჯელისაგან გათავისუფლდა
დაწვრილებით...
სტატია N2/15 რა შემთხვევაში იწვევს გადამხდელის სისხლის სამართლებრივ პასუხიმგებლობას საგადასახადო შემოწმების აქტით დარიცხული გადასახადის თანხა?
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
საგადასახადო შემოწმების აქტით გადამხდელისათვის დამატებით დარიცხული საგადასახადო
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT