(+995) 558 929 929
07:05 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N 4/10 2014 წლის 1 იანვრიდან „დეკრეტული“ შვებულების შესახებ ახალი რეგულაციები ამოქმედდა!
გამოცემა N4: (01.01.2014 - 31.01.2014)
„საქართველოს შრომის კოდექსში“ 2014 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებული ცვლილებების შესაბამისად დასაქმებული
დაწვრილებით...
სტატია N2/8 „დეკრეტული“ შვებულების შესახებ ახალი რეგულაციები 2014 წლის იანვრიდან ამოქმედდება!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
„საქართველოს შრომის კოდექსში" შესული ცვლილებების შესაბამისად, 2014 წლის 1 იანვრიდან დასაქმებულს (საკუთარი მოთხოვნის საფუძველზე)
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT