(+995) 558 929 929
04:15 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N2/12 შრომითი ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით გაფორმება სავალდებულოა!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად 2013 წლის 12 ივნისის შემდეგ დადებული შრომითი ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით, გარდა იმ
დაწვრილებით...
სტატია N2/8 „დეკრეტული“ შვებულების შესახებ ახალი რეგულაციები 2014 წლის იანვრიდან ამოქმედდება!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
„საქართველოს შრომის კოდექსში" შესული ცვლილებების შესაბამისად, 2014 წლის 1 იანვრიდან დასაქმებულს (საკუთარი მოთხოვნის საფუძველზე)
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT