(+995) 558 929 929
04:47 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N4/7 იპოთეკურის სესხის საპროცენტო განაკვეთზე ზედა ზღვარი დადგინდა!
გამოცემა N4: (01.01.2014 - 31.01.2014)
2013 წლის ბოლოს იპოთეკურ სესხთან (იპოთეკასთან) დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებები და დამატებები შევიდა, რომელიც ძირითადად შეეხო
დაწვრილებით...
სტატია N2/10 კანონპროექტით იპოთეკურ სესხთან მიმართებაში ზღვრული საპროცენტო განაკვეთი დგინდება!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)

სამოქალაქო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების (31.10.2013 N07-2/115) შესაბამისად იპოთეკურის სესხის ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT