(+995) 558 929 929
06:00 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N10/3 საქონლის შეძენისას კურსთაშორის სხვაობის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N10: (01.07.2014 - 31.07.2014)
საქონლის მიწოდებისა და მისი ღირებულების გადახდის დღისათვის არსებული უცხოური ვალუტის სხვადასხვა
დაწვრილებით...
სტატია 2/23 რა შემთხვევებშია დასაშვები ანგარიშსწორება უცხოური ვალუტით?
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
საქართველოს ტერიტორიაზე ლარი წარმოადგენს გადახდის ერთადერთ კანონიერ საშუალებას (ეროვნ.ბანკ.შეს.§34.2.), შესაბამისად საქართველოს
დაწვრილებით...
სტატია N2/5 საქონლის მომწოდებელზე ავანსად გადახდილი ვალუტის თანხები გადაფასებას არ ექვემდებარება!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებით (14.12.2012 N4892/2/12) საქონლის მომწოდებლებზე
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT