(+995) 558 929 929
06:05 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია № 1/3 სასაქონლო–მატერიალური მარაგების თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით მიწოდებისას საბაზრო ფასი არ გამოიყენება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
2011 წლის წლის 28 ივნისიდან საგადასახადო კოდექსის 147-ე მუხლის მე-4 ნაწილში შესული ცვლილების შესაბამისად სასაქონლო-მატერიალური
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT