(+995) 558 929 929
03:03 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N2/5 საქონლის მომწოდებელზე ავანსად გადახდილი ვალუტის თანხები გადაფასებას არ ექვემდებარება!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებით (14.12.2012 N4892/2/12) საქონლის მომწოდებლებზე
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT