(+995) 558 929 929
06:32 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N2/6 რა შემთხვევაში არ უღირს პირს დასაბეგრი ოპერაციების ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ–საგან გათავისუფლება?
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
დღგ–ის დასაბეგრი ოპერაციების გათავისუფლება ჩათვლის უფლების გარეშე წარმოადგენს გადამხდელისათვის საგ.კოდ.–ის საფუძველზე 
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT