(+995) 558 929 929
03:35 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N2/3 ახალი ცვლილებით „სარეკლამო“ აბრაზე წარწერა სახელმწიფო ენაზე უნდა იყოს შესრულებული!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონში  2013 წლის სექტემბრის თვიდან ამოქმედებული ცვლილებების მიხედვით, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე „სარეკლამო“ აბრაზე
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT