(+995) 558 929 929
06:41 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N4/1 საგადასახადო კოდექსში შესული ცლილებების შესაბამისად საგადასახადო ხანდაზმულობის ვადა 3 წლით განისაზღვრა!
გამოცემა N4: (01.01.2014 - 31.01.2014)
საგადასახადო კოდექსში 2013 წლის ბოლოს შესული ცვლილებების შესაბამისად საგადასახადო ვალდებულების დარიცხვისა და
დაწვრილებით...
სტატია № 1/19 საგადასახადო ხანდაზმულობის ვადა 6 წლიდან 3 წლამდე მცირდება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
გავრცელებული ინფორმაციით საგადასახადო კანონმდებლობის რეფორმის ფარგლებში იგეგმება, რომ საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT