(+995) 558 929 929
05:10 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N10/4 მიუღებელ ხელფასზე დაქირავებული პირის უარი საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრას ექვემდებარება!
გამოცემა N10: (01.07.2014 - 31.07.2014)
დაქირავებული პირის მიერ გაუცემელ ხელფასის მიღებაზე უარი და აღნიშნული ვალდებულების საწარმოსათვის პატიება, წარმოადგენს დაქირავებული 
დაწვრილებით...
სტატია N1/17 6 000 ლარზე ნაკლები წლიური ხელფასის მქონე პირები საშემოსავლო გადასახადს უკან დაიბრუნებენ!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
2013 წლის 1 იანვრიდან კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების შესაბამისად, თუ პირის დასაბეგრი სახელფასო შემოსავალი
დაწვრილებით...
სტატია № 1/1 დაქირავებულისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემის (სახელფასო სარგებლის) დაბეგვრა და მისი ბუღალტრული აღრიცხვა
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
დამქირავებლის მიერ დაქირავებული ფიზიკური პირისათვის საქონლის უსასყიდლოდ (კომპენსაციის გარეშე) გადაცემისას,

დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT