(+995) 558 929 929
05:13 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N14/1 დაუბეგრავ მინიმუმზე გადახდილ საშემოსავლო გადასახადს ფიზიკური პირები 2015 წლის 1 აპრილიდან მიიღებენ!
გამოცემა N14: (01.01.2015 - 31.01.2015)
2015 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შესული საგადასახადო ცვლილებებით (იხ. ცვლილების დოკუმენტი) გაუქმდა (ამოღებული იქნა) დაუბეგრავი
დაწვრილებით...
სტატია N5/2 როგორ დავიბრუნოთ დაუბეგრავი მინიმუმის თანხაზე გაანგარიშებული საშემოსავლო გადასახადი?
გამოცემა N5: (01.02.2014 - 28.02.2014)
ფიზიკური პირი, რომლის მიერ 2013 წელს ხელფასით სახით მიღებულმა დასაბეგრმა
დაწვრილებით...
სტატია N1/17 6 000 ლარზე ნაკლები წლიური ხელფასის მქონე პირები საშემოსავლო გადასახადს უკან დაიბრუნებენ!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
2013 წლის 1 იანვრიდან კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების შესაბამისად, თუ პირის დასაბეგრი სახელფასო შემოსავალი
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT