(+995) 558 929 929
06:26 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N2/4 ძირითადი საშუალების ლიკვიდაციისას მიღებული სადაზღვევო თანხის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
სადაზღვევო კომპანიის (მზღვეველის) მიერ  საწარმოსათვის (დამზღვევისათვის) საამორტიზაციო ჯგუფში შემავალი  ძირითადი საშუალების ლიკვიდირებისათვის
დაწვრილებით...
სტატია №1/16 ძირითადი საშუალების ჩამოწერა ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე გავლენას არ ახდენს!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საამორტიზაციო ჯგუფში შემავალი ძირითადი საშუალების ჩამოწერა არც ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT