(+995) 558 929 929
04:56 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია №1/16 ძირითადი საშუალების ჩამოწერა ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე გავლენას არ ახდენს!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საამორტიზაციო ჯგუფში შემავალი ძირითადი საშუალების ჩამოწერა არც ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT