(+995) 558 929 929
06:07 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N12/4 ოდომეტრის ჩვენების არ არსებობის შემთხვევაში საწვავის ჩამოწერა
გამოცემა N12: (01.09.2014 - 30.09.2014)
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების (18.04.2011 ბრძ.N230 §4.3.) შესაბამისად საწარმომ უნდა აღრიცხოს მის საკუთრებაში ან/და მფლობელობაში (მაგ.:იჯარა)
დაწვრილებით...
სტატია №1/13 სატრანსპორტო საშუალებით საზღვრის გადმოკვეთისას სატრანსპორტო საშუალების ავზში დასაშვები საწვავის ოდენობა ლიმიტირებულია და კონტროლს ექვემდებარება
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის N290 ბრძანებაში
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT