(+995) 558 929 929
07:02 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია № 1/15 გაუნაწილებელი მოგების თანხის (ან მისი ნაწილის) საწესდებო კაპიტალში გადატანა იბეგრება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საწარმოს მიერ გაუნაწილებელი მოგების თანხის საწესდებო კაპიტალში გადატანა წარმოადგენს საწარმოს მიერ დივიდენდის
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT