(+995) 558 929 929
06:17 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N16/1 დაქირავებული პირების ჯანმრთელობის დაზღვევის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N16: (01.03.2015 - 31.03.2015)
საწარმოს (დამზღვევის) მიერ დაქირავებული პირისათვის („თანამშრომლების“) ჯანმრთელობის დაზღვევის შემთხვევაში, მზღვეველისათვის
დაწვრილებით...
სტატია N12/3 დაქირავებული პირის მიერ მიღებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N12: (01.09.2014 - 30.09.2014)
საწარმოს (დამქირავებელი) მიერ მომსახურების გამწევისათვის იმ მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება
დაწვრილებით...
სტატია N2/11 თანამშრომლების მიერ მუშაობის პროცესში მოხმარებული უალკოჰოლო სასმელები სახელფასო სარგებლად არ განიხილება!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
საგადასახადო ორგანოს პოზიციის (მანუალი N1818) მიხედვით ოფისში საწარმოს მიერ შეძენილი უალკოჰოლო სასმელების (ჩაის, ყავა, წყალი) მოხმარება 
დაწვრილებით...
სტატია № 1/1 დაქირავებულისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემის (სახელფასო სარგებლის) დაბეგვრა და მისი ბუღალტრული აღრიცხვა
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
დამქირავებლის მიერ დაქირავებული ფიზიკური პირისათვის საქონლის უსასყიდლოდ (კომპენსაციის გარეშე) გადაცემისას,

დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT